Mediation

Ik kies er in beginsel voor om een opening te bieden voor overleg. Mijn aanpak is grondig en oplossingsgericht, waarbij ik procederen niet schuw maar wel zie als ultimum remedium. Je hoeft niet meteen de loopgraaf in. Daarom heb ik ook een opleiding tot legal mediator gedaan. Als ik naar mijn praktijk kijk, denk ik dat het merendeel van de zaken zich leent voor mediation. Het brengt mensen bij elkaar. Dat is heel zinvol, als je na de zaak nog met elkaar verder moet.

Bijvoorbeeld wanneer je gebruik wilt blijven maken van de zorginstelling waarmee je een conflict hebt, of wanneer je als professionals samenwerkt. Met mediation kun je de koek vergroten en red je de relatie. En lukt het niet, dan ga je in ieder geval op een goede manier uit elkaar. Ik vind het een leuk onderdeel van mijn werk, want het vraagt veel creativiteit. Je bereikt een oplossing die gezamenlijk gedragen wordt.”