Life Sciences

Inmiddels heb ik tal van contracten onderhandeld en opgesteld op het gebied van life sciences, medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, menselijk materiaal of anderszins.

Ook het vormgeven en faciliteren van publiek-private samenwerkingen is mij niet vreemd. Dit geldt ook voor e-health en ICT in de zorg. Bij die contracten voor onderzoek en ontwikkeling spelen intellectueel eigendom (octrooien, licenties) en medische gegevensbescherming een grote rol.

Ook geef ik trainingen over de verschillende soorten samenwerkingsverbanden en contracten in het veld van de life sciences en over zaken als wetenschappelijk onderzoek met mensen, biobanken, intellectueel eigendom (octrooi) en (EU-) subsidies.

 

METC

Naast mijn werk als advocaat en mediator ben ik jurist-lid van de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) van het NKI – Antoni van Leeuwenhoek. Onderzoek met mensen moet vooraf altijd worden getoetst door een onafhankelijke commissie van deskundigen. Pas nadat deze toestemming heeft gegeven kan het onderzoek worden uitgevoerd. Het lidmaatschap van de METC is een eervolle taak die ik met veel plezier en genoegdoening vervul.