Integriteit

In de loop der tijd heb ik een bijzondere belangstelling gekregen voor zaken over schending van wetenschappelijke integriteit. Met diverse procedures bij commissies wetenschappelijke integriteit en het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) heb ik de nodige ervaring en expertise opgebouwd op dit terrein.

Wanneer is bijvoorbeeld sprake van plagiaat? Zijn onderzoeksdata op een zorgvuldige wijze gegenereerd en kunnen zij de conclusies die in wetenschappelijk publicaties zijn getrokken dragen of is er sprake van datamanipulatie?

Zomaar enkele vragen die bij integriteitszaken aan bod kunnen komen. In de wetenschap geldt dat als iets te mooi lijkt om waar te zijn, het vaak ook te mooi is om waar te zijn.