Gezondheidszorg

Ik heb ruime ervaring met gezondheidsrecht aansprakelijkheid en medisch tuchtrecht. Denk aan schending van het beroepsgeheim, patiëntenrechten, Gebruik en verwerking van medische persoonsgegevens is daarbij vaak een deelaspect, waarvan specifieke kennis van zaken eigenlijk niet mag ontbreken. In dit kader heb ik een specialisatieopleiding Privacy en gegevensbeschermingsrecht gevolgd en met goed gevolg afgerond. Zo kan ik mijn cliënten optimaal, integraal bedienen.

Ook vraagstukken op het gebied van governance in de zorg hebben mijn aandacht. Wat daarbij helpt is mijn brede blik en het kunnen overzien en duiden wat er speelt. Tegelijkertijd zoom ik in om de vinger op de zere plek te kunnen leggen.

Vanwege mijn brede achtergrond binnen de zorg word ik ook betrokken bij advisering op het gebied van zorgcompliance. Daar komt mijn kennis en ervaring op tal van deelgebieden, zoals governance, toezicht, kwaliteit en patiëntveiligheid, e-health en privacy samen en goed van pas.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt namens het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport toezicht op de naleving van de diverse wetten en regels op verschillende zorgsectoren. Jeugd, Ziekenhuizen en klinieken, Verpleeghuiszorg, Medische technologie, geneesmiddelen, geestelijke gezondheidszorg, apotheken en geboortezorg en kraamzorg zijn enkele daarvan.

De IGJ kan onderzoek doen als er een melding, klacht of aanvraag daarvoor is gedaan. Soms is sprake van een calamiteit. In dat geval moet de zorgaanbieder op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) dat meteen melden bij de IGJ. De zorginstelling moet zelf onderzoek doen naar de calamiteit. In sommige gevallen ziet de IGJ wel aanleiding om zelf onderzoek te doen, bijvoorbeeld als het eigen onderzoek niet aan de eisen voldoet of als de aard van de melding daar aanleiding voor geeft. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek kan de IGJ de zorginstelling ook een maatregel opleggen, zoals een waarschuwing, een boete, het instellen van verscherpt toezicht, een aanwijzing of last onder dwangsom. Ik leid een zorginstelling graag door dit (bestuursrechtelijke) traject om haar belangen en rechten integraal en optimaal te borgen.